Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. (były Cotex Development Sp. z o.o.) została powołana przez Atlantis S.A., spółkę notowną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 01.10.2014r., na podstawie umowy z PBP "Petrobudowa" obsługujemy sieci techniczne przy ulicy Zglenickiego w Płocku.
DOKUMENTY DO POBRANIAMAZOVIAN ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. HOŻA 86 LOK 410, 00-682 WARSZAWA, Zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ OSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, KRS nr. 0000512722, REGON 147274019,NIP 7743219455, e-mail: biuro@energy-partners.pl
biuro@energy-partners.pl
NUMERY ALARMOWE
Telefon główny 530 276 208,     Telefon rezerwowy 530 389 349
KONCESJA NA OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
KONCESJA NA DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
TARYFA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
INSTRUKCJA
RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

WZÓR GENERALNEJ UMOWY DYSTRYBUCJI
WYKAZ SPRZEDAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTE SĄ UMOWY GUD
WZÓR KOMPLEKSOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE